Od  ponad 20 lat zaangażowany w  edukacyjnych organizacjach pozarządowych (Stowarzyszenie Łejery, Stowarzyszenie Nauczycieli Edukacji Początkowej, Sztuka Uczenia), aktywnie związany ze zmianami w edukacji wczesnoszkolnej, pierwszy redaktor naczelny "Nauczyciela z klasą", aktywnie uczestniczył w tworzeniu zasobów muzycznych dla edukacji (m.in. piosenki do podręczników rządowych na zlecenie ORE, do "Interaktywnego elementarza z klasą", producent "Interaktywnego śpiewnika patriotycznego" na zlecenie ODN), muzycznie wychowanek prof. Stefana Stuligrosza