Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka, propagatorka nowych metod edukacyjnych, jest współautorką podręczników do matematyki dla klas młodszych szkoły podstawowej„Nasza szkoła. Matematyka”, „My i nasza szkoła. Matematyka”.  Jej zbiory ćwiczeń dla klas 1-3 doczekały się kilkunastu wznowień. Działa od lat w Społecznym Towarzystwie Oświatowym, zasłużonej dla polskiej oświaty organizacji pozarządowej