Myślenie projektanckie rozwija. Uczy szukania rozwiązań zamiast problemów. Pozwala lepiej rozumieć potrzeby innych. Daje narzędzia do generowania innowacyjnych pomysłów i sprawdzania, jak działają w praktyce.
Wykorzystując podejście design thinking wzmacniamy poczucie sprawczości młodzieży. Uczymy współpracy w zespole, komunikacji i krytycznego myślenia. Dajemy przestrzeń na popełnianie błędów i eksperymentalną naukę. Otwieramy głowy, uczymy rozpoznawać potrzeby innych i projektować wartościowe rozwiązania.