Adiunktka na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz koordynatorka Bilingualism Matters @Poznań – wydziałowego centrum badawczo-informacyjnego zajmującego się dwujęzycznością i uczeniem się języków. W swoich badaniach naukowych skupia się na psychologicznych aspektach dwujęzyczności, w szczególności na tym, jak nasz mózg radzi sobie z aktywnością dwóch języków w jednym umyśle.