Eduentuzjasta, członek grupy Superbelfrzy RP, nauczyciel języka polskiego i edukacji medialnej, koordynator ogólnopolskich i międzynarodowych projektów edukacyjno-humanitarnych. Prezes Stowarzyszenia Face to Face with the World. Wyróżniona tytułem "Wielkopolski Nauczyciel Roku". Od 13 lat z powodzeniem prowadzi klasy medialne, funkcjonujące na mocy programu autorskiego. Zaszczepia w uczniach ciekawość świata, wspomaga rozwój pasji, inspiruje do tworzenia i przełamywania ograniczeń. Jej zdaniem relacje są ważniejsze niż informacje. Popularyzuje techniki wspierające nauczanie. Z pasją naucza i uczy się od innych. Wprowadza w życie unikatowe projekty. Charakteryzuje ją potrzeba działania. Swojego sukcesu nie mierzy wynikami rankingów, ale poczuciem spełnienia swoich uczniów.