Pedagog, specjalista psychoterapii uzależnień, superwizor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii, dyrektor Ośrodka Leczenia, Terapii i Rehabilitacji Uzależnień Stowarzyszenia MONAR w Łodzi/ z filią w Ozorkowie.
Trener/szkoleniowiec w zakresie pracy z osobami uzależnionymi i profilaktyki uzależnień.
Autor i współautor programów terapeutycznych i profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.